پلن های اشتراک

نکات مهم خرید اشتراک

 عکس لایه بندی متن تعداد دانلود های هر روز را فقط در همان روز می توان استفاده کرد، در صورت عدم استفاده سهمیه باطل شده و به روز بعد منتقل پیدا نمی شود.

 عکس لایه بندی متن هر شب ساعت 24 تعداد دانلود ها صفر و روز جدید شما آغاز می شود

 عکس لایه بندی متن با خرید اشتراک می توانید به فایل طرح باما دسترسی پیدا کنید.

 عکس لایه بندی متن شما مجاز به اشتراک گذاری و فروش فایل ها نیستید مشاهده قوانین سایت

دانلود روزانه 3 طرح

دانلود روزانه 30 فایل رایگان
(تصویر استوک، فایل وکتور و ...)

1 ماه - 30 روز

دانلود روزانه 3 طرح

135,000تومان


119,000تومان

3 ماه - 90 روز

دانلود روزانه 3 طرح

387,000تومان


289,000تومان

6 ماه - 180 روز

دانلود روزانه 3 طرح

774,000تومان


459,000تومان

دانلود روزانه 10 طرح

دانلود روزانه 30 فایل رایگان
(تصویر استوک، فایل وکتور و ...)

1 ماه - 30 روز

دانلود روزانه 10 طرح

195,000تومان


179,000تومان

3 ماه - 90 روز

دانلود روزانه 10 طرح

567,000تومان


419,000تومان

6 ماه - 180 روز

دانلود روزانه 10 طرح

1134,000تومان


669,000تومان

دانلود روزانه 20 طرح

دانلود روزانه 30 فایل رایگان
(تصویر استوک، فایل وکتور و ...)

1 ماه - 30 روز

دانلود روزانه 20 طرح

295,000تومان


279,000تومان

3 ماه - 90 روز

دانلود روزانه 20 طرح

867,000تومان


599,000تومان

6 ماه - 180 روز

دانلود روزانه 20 طرح

1734,000تومان


999,000تومان